ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi szabályzat a Cabby alkalmazást használók számára

Üzemeltető:

GoTaxi Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: GoTaxi)

Székhely: 1165 Budapest, Összefogás sétány 3. 3. em. 16.

E-mail: info@cabby.eu

Honlap: www.cabby.eu

A Cabby fuvarszervező applikációt (továbbiakban „Cabby app", vagy „alkalmazás”) a GoTaxi üzemelteti, a kapcsolódó Szolgáltatást (így például az appon keresztül annak biztosítása, hogy a Sofőr az Utast az általa megjelölt címre elszállítsa) a vele külön erre a célra szerződött utazásszervezésért és utazásközvetítésért felelős személyszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozókkal és vállalatokkal közösen nyújtja.

A GoTaxi meghatározta az egyes adatkezelési körülményeit, valamint üzemelteti a Cabby appot kiszolgáló informatikai rendszert.

A GoTaxi a szolgáltatás nyújtásával együtt járó adatkezelések többségében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet - "GDPR") szerint a vele szerződésben lévő vállalkozókkal közös adatkezelőnek minősülnek, kivéve, ha jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési tájékoztató") más rendelkezést fogalmaz meg.

A vállalkozók - mint az utazásszervezés és utazásközvetítés magyarországi felelősei - kizárólag az adatkezelési nyilatkozat II. pontjában meghatározott, a tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkezelések tekintetében minősül a GDPR szerinti önálló adatkezelőnek.

I. SOFŐRÖK ADATAINAK KEZELÉSE

I.1. Kezelt személyes adatok köre

Sofőr neve, telefonszáma, e-mail címe.

Azonosítási adatai annak a készüléknek, melyre a Cabby app telepítésre került.

Az Sofőr által használt készülék helymeghatározó (geolokációs) adata, az utazás időpontja, az indulási cím és az érkezési cím.

Fizetéssel összefüggő adatok.

Az Sofőr panaszában szereplő adatok.

A Sofőr utazásra vonatkozó értékelése.

I.2. Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének elsődleges célja, hogy a Cabby appon keresztül a GoTaxi biztosítsa a kapcsolatot az Sofőr és az Utas között annak érdekében, hogy a Vállalkozó a lehető leghatékonyabban szervezze a fuvarokat.

A taxirendelés elfogadását követően az Utas helymeghatározó (geolokációs) adata, neve és a telefonszáma megjelenik a Sofőr készülékén, lehetővé téve a Sofőr általi hatékony Utasfelvételt. A helymeghatározó (geolokációs) adat csak akkor kerül kezelésre, ha az a Cabby app felületén be van kapcsolva.

A helymeghatározó (geolokációs) adatot felhasználhatjuk a személyszállítási szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémák kezelésére.

Az elérhetőségi adatokat felhasználhatjuk arra, hogy az alkalmazás frissítéséről értesítésük az Sofőröket.

Az utazással összefüggő adatokat a GoTaxi felhasználja a földrajzi lefedettség elemzésére annak érdekében, hogy a Sofőröknek hatékonyabb útvonalakat ajánljanak.

A GoTaxi a 31/2013. (IV. 18.) Fővárosi Közgyűlési rendeletnek megfelelően biztosítja, hogy az Utas rendelését a legjobb pozícióban levő személytaxival teljesítse. Ebből a célból a Cabby app felhasználja a rendeléssel összefüggő adatokat, hogy olyan útvonalat ajánljon a Sofőrnek, amely az Utas tartózkodási helye közelében található.

A GoTaxi a fizetéssel összefüggő adatokat azon célból is kezeli, hogy a Sofőr nevében lebonyolítsa a fuvarszolgáltatásért teljesített fizetést. Az ügyfélszolgálattal összefüggő adatokat kizárólag indokolt esetben, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták és a személyszállítási szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémák kezelésére használjuk fel.

I.3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az Sofőrrel a taxiszolgáltatás nyújtására kötött szerződés teljesítéshez szükséges. Az alkalmazás telepítésével és használatával az Sofőr által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük. A Cabby alkalmazás használatának előfeltétele, hogy az Sofőr (a)telepítse az applikációt, (b)engedélyezze a helymeghatározó (geolokációs) adatok használatát a telefonon és (c) elfogadja a személy adatok és a helymeghatározó (geolokációs) adatok kezelését.

A GoTaxi jogos érdekei alapján is sor kerülhet a személyes adatok kezelésére, így például a fizetési csalások kiszűrésével és az azzal összefüggő vizsgálatokkal kapcsolatosan.

A GoTaxi által folytatott marketing célú adatkezelés jogalapja a GoTaxi jogos érdekei alapján kerül sor, a törvényben megengedettek szerint.

I.4. Az adatkezelés címzettjei

Az Utas személyes adatai kizárólag a fuvart teljesítő Sofőr számára hozzáférhető; ebben az esetben a Sofőr megismeri az Utas nevét, telefonszámát és helymeghatározó (geolokációs) adatát.

A fuvar teljesítését követően az Utas neve és telefonszáma 24 órán át elérhető a Sofőr számára annak érdekében, hogy felvehesse az Utassal a kapcsolatot a személyszállítási szolgáltatással

kapcsolatos probléma megoldásához, így például ha az Utas valamilyen értéktárgyát a taxiban felejtette.

Mind a Sofőrnek, mind a szolgáltatás minőségének Utas általi értékelése anonim módon történik, a Sofőr (vagy a személytaxi szolgáltatást végző partner) nem kapja meg az értékelést rögzítő Utas nevét vagy telefonszámát.

Kizárólag a taxiszolgáltatás alkalmazáson keresztüli nyújtásához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra a GoTaxi partnereinek minősülő személytaxi szolgáltatást végző partnerek/Sofőrők részére.

A személytaxi szolgáltatást végző partnerek/Sofőrök az adatkezeléseket ugyanazon feltételek mellett végzik, ahogy azt jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Az Utas utazási összesítőből kaphat tájékoztatást azon személytaxi szolgáltatást végző partnerről, amely a személytaxi szolgáltatást nyújtotta.

II.A személytaxi szolgáltatást végző partnerek/Sofőrök adatkezelései

Jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik azokra az adatkezelésekre, amelyek esetében a személytaxi szolgáltatók minősülnek adatkezelőknek.

II.1. Kezelt személyes adatok köre

-Sofőr neve, telefonszáma, e-mail címe, lakhelye

-Sofőr helymeghatározó (geolokációs) adatai és korábbi megtett útvonalak

-Gépjármű adatok (beleértve a rendszámot és regisztrációs számot).

-Sofőr hatékonysága és értékelései

-Sofőr vezetői engedélye, személytaxi-vezetői igazolványa, fényképe, Bkk előéleti tájékoztatás, foglalkozása és személyazonosító okmányai.

-Büntetett előélettel kapcsolatos adatok

-Információ vitákról/panaszokról

-A személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos pénzügyi adatok nem minősülnek személyes adatnak mivel a Sofőrök ezeket gazdasági tevékenység körében és szakmai szolgáltatás keretében adják.

II.2. Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja, hogy az appon keresztül a GoTaxi Solutions Kft. kapcsolatot teremtsen az Utas és Sofőr között, és a Cabby applikáción keresztül a lehető leghatékonyabban szervezze a fuvarokat.

Az applikáció használata során gyűjtött helymeghatározó (geolokációs) adatokat és útvonalakat felhasználjuk a földrajzi lefedettség elemzésére annak érdekében, hogy a Sofőröknek hatékonyabb útvonalakat ajánljanak. Amennyiben nem akarja megosztani a helymeghatározó adatait az Utasokkal, akkor be kell zárnia az appot, vagy jeleznie kell az appban, hogy offline, és jelenleg nem nyújt személyszállítási szolgáltatásokat.

Avezetői engedély, személytaxi-vezetői igazolvány, taxiállomás-használati engedély, Bkk előéleti tájékoztatás, szakmai végzettség személyazonosító okmányok és büntetett előéletre vonatkozó adatok kezelésének a célja, hogy megállapítsuk a jogszabályi előírásoknak való megfelelést és a személytaxi-szolgáltatás nyújtására való alkalmasságát.

Az app megjeleníti az Sofőrök részére az Utas által feltöltött fényképét, nevét, telefonszámát és a gépjármű adatait, hogy a Sofőr könnyebben azonosítani tudja az Utast, amelyből következik, hogy az Utasok hozzáférhetnek a Sofőr telefonszámához a Sofőr által nyújtott személytaxi-szolgáltatás megfelelő teljesítése és / vagy az elveszett tárgyak visszaszállítása érdekében.

A Cabby-Sofőr applikációban összesítőket fog látni, amely az adott Vállalkozó hatékonyságát és értékeléseit tartalmazza. Összesítések és értékelések készítése ahhoz szükséges, hogy az Sofőrök részére megbízható szolgáltatást tudjunk nyújtani.

Amennyiben panaszt küld az appon keresztül vagy más módon, akkor a panaszában írt információkat a panasz kivizsgálása céljából kezeljük.

II.3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése a Vállalkozóval (személytaxi szolgáltató entitás) kötött szerződés teljesítéshez szükséges. A GoTaxi szolgáltatás használatának előfeltétele a (a.) Cabby applikáció letöltése, (b.)a helymeghatározó (lokációs) adatok engedélyezése az eszközön, (c.) a Sofőr engedélye a személyazonosító adatok és a helymeghatározó adatok kezelésére.

A GoTaxi jogos érdekei alapján is sor kerülhet a személyes adatok kezelésére, így például a fizetési csalások kiszűrésével és az azzal összefüggő vizsgálatokkal kapcsolatosan.

II.4. Az adatkezelés címzettjei

A személyes adataihoz azon Utasok férhetnek hozzá, akiknek a megrendelését elfogadta. Az Utasok a Sofőr nevét, gépjárművét, telefonszámát, fényképét és helymeghatározó adatait látja. Az Utasok a Sofőr személyes adatait a fuvar után küldött összesítőn is látják.

II.5. Utasok személyes adatainak a kezelése

A Sofőr az Utasok személyes adatait nem kezelheti a GoTaxi vagy az Utas felhatalmazása nélkül. A releváns személytaxi szolgáltatáson kívül más okból nem veheti fel a kapcsolatos az Utasokkal vagy gyűjtheti, rögzítheti, tárolhatja, adhat hozzáférést, használhatja az Utasok személyes adatait, amelyet az Utas ad át az appon keresztül.

III.Vegyes rendelkezések III.1. Jogszabályi háttér

A személyes adatokhoz kizárólag a GoTaxi és a szerződéses partnereknek az erre felhatalmazott munkavállalói férhetnek hozzá annak érdekében, hogy kezeljék a szolgáltatás igénybevételével összefüggő kérdéseket, kérelmeket (ideértve az esetleges viták rendezését, ügyfélszolgálati megkeresések kezelését).

A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben és a 31/2013. (IV. 18.) Fővárosi Közgyűlési rendeletben (“Taxirendelet”) szereplő jogi kötelezettségből fakadóan a GoTaxi megőrzi a telefonbeszélgetést, ha telefonhíváson keresztül rendel taxit. Az adatkezelés jogalapja a GoTaxi jogi kötelezettségének teljesítése. A telefonbeszélgetéseket a GoTaxi 3 hónapig tárolja. A telefonhívások kezelését, a taxirendelés felvételét és a beszélgetés rögzítését a GoTaxival kötött szerződés alapján a Rebelltel Telecommunication Zrt (2483 Gárdony, Vörösmarty utca 68., Cg. 07-10-001471, Adószám: 25770308- 2-07.), mint adatfeldolgozó végzi a GDPR szabályainak megfelelően.

A GoTaxi adatfeldolgozóként kezeli és tárolja a taxirendeléssel és a taxiszolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatokat.

Ezen adatkört a személytaxi szolgáltatást végző partnerek/Sofőrök felhasználhatják, amennyiben az szükséges a BKK ellenőrzéséhez, vagy a BKK részére történő adattovábbításhoz a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet és a Taxirendelet szerint. Az adatkezelés jogalapja a személytaxi szolgáltatást végző partnereket/Sofőröket terhelő jogi kötelezettség.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ("Fgytv.") rendelkezései alapján a GoTaxi köteles az érkező panaszokat kivizsgálni és a kivizsgálás elvégzését követően annak valamennyi releváns eredményét megőrizni. Az adatkezelés jogalapja a GoTaxi-t terhelő jogi kötelezettség. A személyes adatok tárolása a GoTaxi által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül történik, és a GoTaxi az Fgytv. rendelkezéseiből fakadóan öt (5) évig őrzi meg a panaszokat és a kivizsgálás releváns eredményét.

A magyar hatóságok nyomozás vagy audit során írásbeli megkeresés útján személyes adatokat kérhetnek a GoTaxitól, amely adatkéréseket kötelességünk teljesíteni.

III.2. Adatfeldolgozók, adatbiztonság és hozzáférés az adatokhoz

A személyes adatokhoz kizárólag a GoTaxinak, a Cabby app-ot használó személytaxi szolgáltatást végző partnereinek, illetve a szerződéses partnereknek az erre felhatalmazott munkavállalói az Sofőr Cabby szolgáltatással kapcsolatos kérelme teljesítéséhez, vagy a szolgáltatás Sofőr részére történő nyújtásához szükséges mértékben férhetnek hozzá.

A megrendelések díját banki szolgáltató, mint adatfeldolgozó felületén keresztül lehet megfizetni. A GoTaxi partnerei közé tartozik az a fizetési szolgáltató, aki az Utas elektronikus úton történő fizetését és a Sofőrők felé az elektronikus elszámolást lebonyolítja.

Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak: Stripe Payments Europe. / Elérhetőségei: https://www.stripe.com

A szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatok az ATW Internet Kft. mint tárhely szolgáltató virtuális szerverén a Cabby IT Solutions Kft. kezelésében kerülnek továbbításra és tárolásra. A GoTaxi megbízása alapján szerződéses partnere gondoskodik a biztonsági mentés rendszeres készítéséről, illetve kérelem és szükség esetén közreműködik az adatbázis helyreállításában.

A GoTaxi szerződéses partnerének szoftverét is igénybe veheti a marketing üzenetek küldésével összefüggésben. A GoTaxi szerződéses partnere platformját használja a panaszok kivizsgálásához és megválaszolásához.

A lokációs (helymeghatározó) adatokat kizárólag anonimizált formában tároljuk, kivéve, ha a panasz vagy csalás kezelése miatt szükséges az adatokat az Sofőr személyéhez köthetően felhasználni.

Kutatási és fejlesztési célból csak személyazonosításra alkalmatlan módon (anonimizáltan) kerülnek felhasználásra az adatok.

III.3. Hozzáférés, a személyes adatok helyesbítése és az adatok zárolása

Ön az alkalmazáson keresztül hozzáférhet a személyes adataihoz, és azokat bármikor megváltoztathatja.

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, amely esetben tájékoztatást nyújtunk arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezelünk, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti hatósághoz ("Hatóság") címzett panasz benyújtásának jogáról. Amennyiben megítélése szerint a GoTaxi vagy bármelyik személytaxi szolgáltatást nyújtó partnere sértette meg a jogait, úgy panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Ön az adatkezelés korlátozását kérheti a GDPR 18. cikkében szereplő esetekben, így különösen akkor, ha az adatkezelés célja elérése érdekében már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

III.4. A személyes adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatait a GoTaxi annyi ideig őrzi meg, ameddig aktív (Utas, vagy Sofőr) felhasználói fiókkal rendelkezik. Ha a felhasználói fiókját törli, a személyes adatok törlésre kerülnek (jelen pont szabályaira figyelemmel), kivéve, ha azok megőrzés számviteli, panaszkezelési célból vagy csalás megelőzése céljából szükséges.

A fizetéssel összefüggő adatok az utolsó utazástól számított 3 évig kerülnek megőrzésre.

A GoTaxi a számviteli célból szükséges adatokat 7 évig tárolja.

Amennyiben a GoTaxi csalás, bűncselekmény vagy hamis adatszolgáltatás gyanúját észleli, akkor a GoTaxi 10 évig tárolja a személyes adatokat, ezzel megakadályozva a jogellenes cselekményt elkövető személyek újbóli regisztrációját.

Fizetéssel összefüggő panasz esetén a személyes adatokat a vita rendezésének idejéig, vagy a panaszból származó jogi igények elévüléséig tárolásra kerülnek (főszabályként 5 év).

Az utazás összesítő adatai 3 évig kerülnek tárolásra, azt követően ezek az adatok anonimizálandók.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az alkalmazás készülékéről való törlése nem jelenti a személyes adatai törlését is.

Amennyiben 3 éven keresztül nem használja az alkalmazást, akkor értesítést küldünk arról, hogy aktívnak tekinthető-e még a felhasználói fiókja. Amennyiben nem jelez vissza, akkor a felhasználói fiókja lezárásra, személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha a személyes adatok tárolása vitarendezés, panaszkezelés vagy csalás megelőzése érdekében szükséges.

III.4. A személyes adatok törlése

Kérjük vegye figyelembe, hogy a GoTaxi a személyes adatok törlésére irányuló kérelmét csak úgy tudja végrehajtani, ha törli az Ön felhasználói fiókját. Ennek következtében Ön a továbbiakban nem tudja a törölt fiókján keresztül használni a Cabbyt.

Amennyiben e-mailen keresztül kéri a személyes adatok törlését, akkor kérelmére egy hónapon belül válaszolunk és töröljük személyes adatait. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet.

Bizonyos személyes adatokat megőrizhetünk a jogi kötelezettségek teljesítése vagy a jogszabályokkal összhangban álló jogos üzleti érdekeink teljesülése érdekében.

III.5. Adathordozhatóság

Amennyiben e-mailen keresztül él adathordozhatósági kérelmével, úgy kérelmére egy hónapon belül válaszolunk és teljesítjük. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet. Az Ön személyazonosságának megerősítését követően továbbítjuk Önnek a személyes adatait

III.6. Direkt marketing és nyereményjátékok

A GoTaxi csak a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f) betű szerinti jogos üzleti érdeke alapján használja az Ön e-mail címét és / vagy telefonszámát direkt marketing üzenetek küldésére.

A GoTaxi a direkt marketing üzeneteket egyediesítheti azon információk felhasználásával, hogy miként használja a Cabby szolgáltatást (a szolgáltatás igénybevételének gyakorisága, az utazással és fizetéssel összefüggő adatok). A direkt marketing üzenetek lehetnek például e-mail-ek, SMS-ek, push vagy in-app üzenetek, tartalmazhatnak promóciós kódot, vagy például olyan tájékoztatást, amely a szolgáltatás könnyebb használatát segítheti elő. Célunk, hogy Ön olyan reklámokkal találkozzon, amelyek a lehető leginkább felkelthetik az Ön érdeklődését/amelyek a lehető leginkább relevánsak Ön számára.

Amennyiben nem szeretne a továbbiakban direkt marketing üzeneteket kapni, akkor kérjük kattintson az e-mailek végén található leiratkozási lehetőségre (“Unsubscribe”) vagy módosítsa az appon belül a direkt marketinggel kapcsolatos beállítását.

A Facebookon szervezett nyereményjátékkal összefüggésben kezeljük a részvételhez szükséges adatokat, illetve közzétehetjük az Ön nevét, ha ehhez hozzájárul.

Az alkalmazáson belül létrehozhatunk új kategóriákat is és promóciókat indíthatunk az ügyféllojalitás fenntartás és növelése érdekében.

A GoTaxi olyan marketing kampányokat küldhet Önnek, melyek ajándékokat és egyéb marketing vagy promóciós anyagokat tartalmazhatnak.

III.7. Vitarendezés és jogorvoslati lehetőségek

A személyes adatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása és az esetleges viták rendezése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal (info@cabby.eu).

Amennyiben a megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.